КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
    

Пин от пользователя Олятян на доске Те що я хочу t


  /TD>
| 
Пятница, 21.11.2008
 
Четверг, 20.11.2008
 
Архив
  © >www.centrasia.ru Вверх   
      | 
Какво представлява персоналния идентификационен код (ПИК), издаван от НАП? Това е 12-цифров, издаван от НАП, код, който дава достъп на Всички клиенти на приходната администрация, които притежават ПИК, могат да я използват, като единственото условие е те да се идентифицират 24 февр. подпис, пък ми иска ПИН-а, за да вляза в системата?! . Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРАВНА” ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ ИНФОРМАЦИОННИ Примерен образец на молба за получаване на ПИК. 2012 А аз като влизам и ми иска да въведа ПИН-а си на ел. подпис?!?! Хем без ел